Uitgelicht | ‘The Spielmacher’ van Vincent Geyskens

De collectie van S.M.A.K. in woord en beeld

door Maya Lafere
 

Vincent Geyskens is een schilder die zich er van bewust is dat de schilderkunst een crisis kent. De schilderkunst bevindt zich in een moeilijke positie. Ze heeft haar functie verloren, schilderkunst was vroeger een medium dat grote historische gebeurtenissen verbeeldde, portretteerde. Maar met de komst van de fotografie en de nieuwe media is de schilderkunst minder belangrijk geworden. We leven in een consumptiemaatschappij en consumeren constant beelden, vooral via de televisie. Geyskens stelt zich de vraag welke  impact het construeren van een beeld nog kan hebben binnen zo’n maatschappij. Hij problematiseert de schilderkunst zelf dan ook in zijn beelden, maar ook onze manier van kijken. Continue reading “Uitgelicht | ‘The Spielmacher’ van Vincent Geyskens”

Uitgelicht | ‘Landscape’ van Oliver Lutz

De collectie van S.M.A.K. in woord en beeld

door Shuxian Lee

Throughout art history, artists have become increasingly aware of the tangible role of the viewer in the perception of a piece of work. The act of looking or the gaze has been tackled upon for centuries, from the brazen gaze of Manet’s Olympia (1863) that stares directly out towards the audience, to the portrayal of Cassatt’s woman holding opera glasses in a determined act of observation in At the Opera (1878 – 1879). In Landscape (2009), Oliver Lutz brings this act of voyeurism to a heightened level of awareness. Continue reading “Uitgelicht | ‘Landscape’ van Oliver Lutz”

Uitgelicht | ‘Garten’ van Lois Weinberger

De collectie van S.M.A.K. in woord en beeld

door Inge Braeckman

Hoe natuur en cultuur met elkaar vervlochten zijn en fusioneren, en niet noodzakelijk elkaars tegenpolen zijn: dat is het centrale onderwerp in het werk van Lois Weinberger. Zo importeerde Weinberger voor zijn project What is beyond the plants / is at one with them (1997) op Documenta X onkruid van landen wier immigranten als problematisch worden beschouwd; op die manier gaf hij een andere betekenis aan de uitdrukking ‘Niet in mijn achtertuin’. Dat onkruid werd op een aantal afgedankte treinsporen geplant in de buurt van het Kasselse centraal station. Continue reading “Uitgelicht | ‘Garten’ van Lois Weinberger”

Interview Dirk Pauwels | curator Tomorrow Is The Question

door Shuxian Lee

Collectiepresentatie: een selectie uit de nieuwe aanwinsten van S.M.A.K., 2005-2011

De collectie is het DNA van S.M.A.K. en weerspiegelt de kernidentiteit van het museum als spil tussen de recente kunstgeschiedenis en actuele ontwikkelingen. Collectiepresentaties worden binnen S.M.A.K. nooit gedacht vanuit chronologische of kunsthistorische principes, wel vanuit de centrale plaats die de kunstenaar en zijn werk innemen.

Continue reading “Interview Dirk Pauwels | curator Tomorrow Is The Question”

Installation Art | Who Cares?

een blik achter de schermen: beheer en behoud van installatiekunst

De conservering van hedendaagse beeldende kunst vormt een blijvende uitdaging voor musea. Kunstenaars maken multimediakunstwerken en installaties van vergankelijke materialen als was, rubber en PURschuim. Kunnen deze werken bewaard blijven voor de kunstliefhebbers van de toekomst?

S.M.A.K. was één van de actieve partners binnen het Europese onderzoeksproject Inside Installations: Preservation and Presentation of Installation Art dat tussen 2004 en 2007 plaatsvond. Samen met ondermeer Tate Modern in Londen en Reina Sofia in Madrid onderzocht S.M.A.K. de complexiteit van installatiekunst en de vraagstukken die daarbij opgeroepen worden als een installatie wordt opgenomen in een museale collectie.

Installation Art: Who Cares? (Nederlands ondertiteld) from We Like Art on Vimeo.

Hoe bewaart en installeert museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bijvoorbeeld Notion Motion van Olafur Eliasson? Dit werk beslaat 1.500 m2 en bestaat uit water, licht en beweging.

Continue reading “Installation Art | Who Cares?”

Inside Installations | Installatiekunst en de elastische vorm

‘Inside Installations: Behoud en presentatie van Installation Art’ was een drie jaar durend onderzoek (2004-2007) naar de zorg en het beheer van een kunstvorm die uitdagend is voor de heersende opvattingen rond conservatie. Meer dan dertig complexe installaties werden als case studies opnieuw geïnstalleerd, onderzocht en gedocumenteerd. Dit onderzoek vond in 2011 zijn neerslag in de publicatie ‘Inside Installations: Theory and Practice in the Care of Complex Artworks’.

Voor de S.M.A.K.-blog namen enkele auteurs verschillende hoofdstukken onder de loep.

Deel 1: Installation Art and the Elastic Form

door Ann Van Beurden

In deel 2 van het boek Inside Installations: Theory and Practice in the Care of Complex Artworks, wordt er een zeer onsamenhangend geheel gepresenteerd onder de titel Installation Art and the Elastic Form. De auteurs willen hier werkelijk ALLES behandelen. Er wordt zonder moeite geswitcht tussen casestudies uit de mediagebaseerde kunst, de conceptuele kunst en de uitvoerende kunst.

Het mankeert de casestudies zeker niet aan diepgang maar de lezer heeft minstens een master in elektronica, kunstgeschiedenis en museumkunde nodig om het onderzoek volledig te begrijpen. Dat de auteurs uit verschillende landen afkomstig zijn en waarschijnlijk hun teksten vanuit hun eigen taal hebben vertaald of laten vertalen naar het Engels is ook niet erg behulpzaam. Draken van zinnen met meer dan veertig woorden zijn geen uitzondering. Okay, ik overdrijf, maar laat duidelijk zijn dat het boek bedoeld is voor een gespecialiseerd publiek: academici, conservators en doortastende kunstliefhebbers en dus niet voor een verdwaalde museumbezoeker of de kunstminnende leek.

Continue reading “Inside Installations | Installatiekunst en de elastische vorm”