Joseph Kosuth | Intentio in Gagarin

door Carmen Van Cauwenbergh

In het nieuwe nummer van Gagarin werden schetsen, notities en foto’s gepubliceerd over het werk Intentio (Project) 1984/1985 van Joseph Kosuth. Gagarin, The Artists in their Own Words is een uniek en internationaal kunstenaarsmagazine dat in 2000 werd opgestart. Sinds de tentoonstelling in 2010 maakt het actief deel uit van de levende collectie van S.M.A.K.

Wat we te zien krijgen in Gagarin is van tweeledige aard: een fragment uit het notitieboek van Joseph Kosuth en enkele beelden van het uiteindelijke werk Intentio (1984-1985). Allereerst zijn er dus de aantekeningen waarin Kosuth onder andere de positie van de werken aangeeft en hun groepering. In de schetsen geeft hij aan welke delen tekst moeten uitgeveegd worden, in welke taal ze opgesteld zijn en wat hun onderlinge afstand is. Niet alles is, door het geschrift, even duidelijk leesbaar maar wat hier vooral duidelijk wordt is het engagement van de kunstenaar en het belang van het vooronderzoek. Kosuth levert niet enkel zijn werken af maar denkt ook na over de omkadering en geeft duidelijke instructies. Dit is uiteraard van primordiaal belang omdat de werken enkel hun boodschap kunnen verkondigen wanneer ze ook onderling een link vertonen. Om de inhoud van de verschillende werken weer te geven, is het noodzakelijk om deze omliggende factoren mee op te nemen in het onderzoek. Door deze notities te publiceren, wordt ook de nadruk gelegd op het feit dat niet enkel het afgewerkte resultaat van belang is maar beiden, onderzoek en resultaat, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze notities zijn niet enkel aantekeningen maar maken effectief deel uit van het werk zelf.

Continue reading “Joseph Kosuth | Intentio in Gagarin”

Adrian Ghenie | Let’s Do It a Dada!

Bij The Dada Room van Adrian Ghenie

door Martin Desloovere

Adrian Ghenie, The Dada Room, 2010 (Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerpen)

In de grote middenzaal op de eerste verdieping van S.M.A.K. staat een opmerkelijk, aan de buitenkant onafgewerkt ogend bouwwerk. Het betreft The Dada Room van de Roemeense kunstenaar Adrian Ghenie, die er zijn eerste installatie mee presenteert. The Dada Room is het begin- en/of eindpunt voor de bezoekers van drie aanpalende zalen die hen met de schilderkunst van Ghenie kennis laten maken. Ter voorbereiding van zijn schilderijen bouwt de kunstenaar vaak een driedimensionale maquette op schaal. Daarvan neemt hij dan foto’s die hij als basis voor het schilderen gebruikt. Die tussenstappen laten hem toe om nieuwe, originele, filmische invalshoeken te vinden.

Continue reading “Adrian Ghenie | Let’s Do It a Dada!”