Interviews kunstenaars Joy and Disaster

Tamás Kaszás, Zsolt Tibor, Emese Benczúr, Little Warsaw (András Gálik en Bálint Havas), Ádám Kokesh, Dezso Szabó, Adrián Kupcsik en SZAF (Miklós Mécs en Judit Fisher)

Het uitgangspunt van de tentoonstelling Joy and Disaster is een evaluatie van de thema’s die dertig jaar geleden aan de basis lagen van de tentoonstelling Prospect 80/1, met zes kunstenaars uit het toen communistische Hongarije, geselecteerd door Jan Hoet.
Het engagement van de kunstenaars toen vindt vandaag weerklank in het werk van Tamás Kaszás, Zsolt Tibor, Emese Benczúr, Little Warsaw (András Gálik en Bálint Havas), Ádám Kokesh, Dezso Szabó, Adrián Kupcsik en SZAF (Miklós Mécs en Judit Fisher). Deze kunstenaars buigen zich nog steeds over politieke, historische en sociale thema’s en de relatie tussen kunst, maatschappij en gemeenschap. Joy and Disaster tracht de maatschappelijke positie van de hedendaagse Hongaarse kunstenaar te interpreteren en gaat na hoe die sinds 1980 geëvolueerd is.

Zsolt Tibor (1973)
Maakt installaties met papier, objecten en muurtekeningen. Projecties op de muur maken de kijker onzeker over wat hij ziet: een projectie of een tekening op de muur. Dit samenspel van materialen en technieken geeft het werk zijn bijzondere vorm. De gelaagdheid herinnert ons aan de verschillende facetten van zijn onderwerp. De alledaagse voorwerpen en instrumenten op papier balanceren op de grens met de abstractie, waardoor hun betekenis onzeker wordt. Ook de verbinding tussen de thema’s in Tibors werk is eerder triviaal: industrialisatie en design zonder gevoelsexpressie.

 

Continue reading “Interviews kunstenaars Joy and Disaster”

Interview Zsolt Petrányi | curator Joy and Disaster

In het kader van het Europese voorzitterschap van Hongarije in 2011 presenteert S.M.A.K. met Joy and Disaster een dialoog tussen acht hedendaagse Hongaarse kunstenaars en een selectie werken uit de eigen collectie. Zsolt Petrányi (voormalig Directeur van Mucsarnok, Kunsthalle Boedapest) maakte op uitnodiging van S.M.A.K. de selectie.

Continue reading “Interview Zsolt Petrányi | curator Joy and Disaster”

Marcel Broodthaers | Een naïeve theorie

door Teun De Voeght

Marcel Broodthaers was niet alleen invloedrijk als beeldend kunstenaar, maar staat vooral ook bekend om zijn institutionele kritiek en zijn pogingen om de traditionele museumwerking in vraag te stellen. Legendarisch zijn Broodthaers’ bezetting van het Paleis voor Schone Kunsten in mei 1968 en zijn Musée d’art moderne. S.M.A.K. wil nu een permanent kabinet bouwen om de kunstenaar te eren met een vaste plek in het museum. Hoe valt dit te rijmen met Broodthaers artistieke praktijk?

'architecten de vylder vinck taillieu', maquette Marcel Broodthaerskabinet

Continue reading “Marcel Broodthaers | Een naïeve theorie”

Hareng Saur | Kijken tussen de lijnen

Catalogus Hareng Saur – Ensor en de hedendaagse kunst

door Dorothee Cappelle

De expo Hareng Saur confronteerde James Ensor op een intelligente en gelaagde manier met hedendaagse kunstenaars als Thomas Hirschhorn, Bruce Nauman, Francis Alys, Enrique Marty en Marlene Dumas. Het resultaat was zonder meer sprankelend. En dat geldt evenzeer voor de bijhorende catalogus.

Cover 'Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse kunst'

Geen gebrek aan initiatieven rond Ensor in 2010. Om de honderdvijftigste verjaardag van de Oostendenaar luister bij te zetten, werden her en der tentoonstellingen en projecten gepresenteerd. Eén daarvan was Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse kunst, een gezamenlijke productie van S.M.A.K. en het Museum voor Schone Kunsten – wat mij betreft het hoogtepunt van het Ensorjaar. De Oostendse kunstenaar werd er zonder pardon uit zijn historische context gelicht en pal tussen een internationale schare hedendaagse kunstenaars geplaatst.

De publicatie bij Hareng Saur – Ensor en de hedendaagse kunst is niet opgevat als een klassieke tentoonstellingscatalogus waarin alle geëxposeerde werken netjes staan opgelijst, afgewisseld met diepgravende essays. In deze tweetalige Nederlands-Engelse publicatie is welgeteld één dergelijk essay te vinden. Dit boek is geen naslagwerk. Het is in de eerste plaats een kijkboek. Een boek om van te proeven, om van tijd tot tijd te doorbladeren en de beelden en (korte) kunstenaarsstatements op je in te laten werken.

Continue reading “Hareng Saur | Kijken tussen de lijnen”