10 minutes talk | Filip Van de Velde over ‘R 74-17’ van Jan J. Schoonhoven

Elke dinsdagnamiddag klokslag 15:00 gaat een medewerker van S.M.A.K. een korte en ongedwongen babbel aan met de toevallige bezoeker(s). Als bezoeker heb je één zekerheid: telkens kom je iets meer te weten over kunstwerk, tentoonstelling en museale werking.

Dinsdag 08.11.2011: Filip Van de Velde, publieksbemiddeling S.M.A.K., over R 74-17 van Jan J. Schoonhoven.

R 74-17 van Jan J. Schoonhoven maakte deel uit van de collectiepresentatie die tot 20.11.2011 liep in S.M.A.K. Deze tentoonstelling bracht een selectie schilderijen samen; niet alleen op traditioneel canvas, maar ook schilderijen op atypische dragers. De werken betekenden een rustpunt  na de luidruchtige en flitsende stroom mediabeelden en filmfragmenten uit de aanpalende tentoonstelling van Johan Grimonprez.

Uitgelicht | ‘The Aeromodeller (Zeppelin)’ van Panamarenko

De collectie van S.M.A.K. in woord en beeld

De ballon van The Aeromodeller van Panamarenko bestaat uit samengeplakte repen polyesterfilm, de gondel uit gevlochten palembang rotan. De zelfgemaakte, mahoniehouten, triplex schroeven worden aangedreven door vier Flymo-motoren die op een wendbaar onderstel rusten. Oorspronkelijk was het Panamarenko’s bedoeling in de gondel van de ballon te wonen. In die zin is The Aeromodeller nog het best te vergelijken met Panamarenko’s belangstelling voor ruimteschepen. “Het hoogste doel dat de mens zichzelf kan stellen”, zei hij ooit, “is een manier vinden om de aarde te verlaten”. Dit is geen escapisme. Uiteindelijk wordt de mens nergens zo met zichzelf geconfronteerd als in een ruimteschip: voor altijd op weg naar niets.

Panamarenko, Aeromodeller (Zeppelin), 1969 | 2700 x Ø 600; 200 x 600 x 300 cm | mixed media

Meer informatie

Interview collectieteam S.M.A.K. | Restauratie en onderzoek

door Carmen Van Cauwenbergh

Naar aanleiding van de publicatie Inside Installations – Theory and Practice in the Care of Complex Artworks, werd er in gesprek gegaan met twee medewerkers van het restauratieteam van S.M.A.K. Marieke Verboven, restaurator en Katrien Blanchaert, onderzoeker, geven verduidelijking bij de praktijk van het restaureren en conserveren. In onderstaand gesprek werden enkele probleemstellingen die in het hoofdstuk Who’s Right – the Artist or the Conservator? omschreven worden, afgetoetst aan de werking binnen S.M.A.K. Verboven en Blanchaert geven een woordje uitleg over hun rol binnen het conservatie – en restauratieproces en verduidelijken de policy van S.M.A.K.

Continue reading “Interview collectieteam S.M.A.K. | Restauratie en onderzoek”

Inside Installations | Who’s Right – the Artist or the Conservator?

‘Inside Installations: Behoud en presentatie van Installation Art’ was een drie jaar durend onderzoek (2004-2007) naar de zorg en het beheer van een kunstvorm die uitdagend is voor de heersende opvattingen rond conservatie. Meer dan dertig complexe installaties werden als case studies opnieuw geïnstalleerd, onderzocht en gedocumenteerd. Dit onderzoek vond in 2011 zijn neerslag in de publicatie ‘Inside Installations: Theory and Practice in the Care of Complex Artworks’.

Voor de S.M.A.K.-blog namen enkele auteurs verschillende hoofdstukken onder de loep.

Deel 2: Who’s Right – the Artist or the Conservator?

door Carmen Van Cauwenbergh

Inside Installations: Theory and practice in the Care of Complex Artworks werd gecreëerd binnen PRACTICS (acroniem voor Practices, Research, Access, Collaboration, Teaching in Conservation of contemporary art), het vierde internationale project rond hedendaagse kunst geleid door het Agentschap voor Cultureel Erfgoed (RCE). Deze organisatie heeft een platform opgericht (INCCA – International Network for the Conservation of Contemporary Art) waar professionele museummedewerkers terecht kunnen om de nodige informatie te delen. Om tegemoet te komen aan de vraag naar een gedegen onderzoek rond installatiekunst, startte het INCCA met het Inside Installations project. Na een internationaal symposium, een documentaire en een uitbreiding van het INCCA netwerk, vormt dit boek de finale etappe binnen dit onderzoek. Naast de vele andere vragen en case-studies die in het boek aan bod komen, wordt er ook nagegaan wat de rol van de kunstenaar is binnen het proces van restaureren en conserveren. Continue reading “Inside Installations | Who’s Right – the Artist or the Conservator?”

Uitgelicht | ‘Kranker Engel’ van Rui Chafes

De collectie van S.M.A.K. in woord en beeld

De Portugese kunstenaar Rui Chafes (Lissabon, 1966) realiseerde in 2001 voor S.M.A.K. het winterproject Kranker Engel: een boomsculptuur in het citadelpark en een reeks tekeningen uit de serie Fragmentos de Novalis in het museum.

Zelf zegt hij hierover:

‘Het kan elke boom zijn, in elk woud, in elk veld, want de sculptuur beweegt. Net zoals alle andere engelen heeft ook deze engel geen definitieve plaats. Het moet echter winter zijn, de boom moet zijn bladeren afgeschud hebben. Ik wil dat het hele bos, niet enkel de sculptuur, eruitziet als een spook. Op die manier wordt het hele park een sculptuur. ‘s Winters lijkt het hele bos bevroren, leeg, naakt; de kale bomen met hun bevroren, grijze takken gaan op mensen lijken, net zoals creaturen van Giacometti of Becket. Zich aftekenend tegen de lucht, alleen, als een spookverschijning in het winterse, bevroren bos, wordt de sculptuur een beeld van armoede, van een offer, van hulpeloze ellende. Een uitgemergelde figuur, met zware, zwarte tranen die neerdruppelen. Een zieke engel die zijn vleugels uitstrekt naar de lucht, vechtend tegen de zwarte gewichten die hem neerwaarts drukken.’

Rui Chafes, Kranker Engel, 2001, 26 x (14 x 14 x 60) cm, metaal, aluminium

Coming People | ‘M.A.M. (My Assyrian Mother)’ van Meggy Rustamova

Meggy Rustamova (°1985) woonde tot haar achtste in Tbilisi (Georgië) en trok daarna met haar moeder naar Nederland en later naar België. Het videowerk M.A.M. (My Assyrian Mother) (2009-2011) toont Rustamova met haar moeder, verwikkeld in een discussie in het Russisch – de voertaal in Georgië onder het Sovjetregime – doorspekt met Franse schutwoorden. Het ‘live’ creatieproces van deze video ontwikkelt zich intuïtief en tast beeld, taal, moeder-dochter-relatie en de omgang met tijd en ruimte af. Hun gesprek krijgt een absurde, bij momenten zelfs humoristische en filosofische wending. Hoewel de titel subtiel verwijst naar de complexe politieke Assyrische geschiedenis benadrukt Rustamova vooral de artistieke waarde van haar werk.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert S.M.A.K. Coming People, een groepstentoonstelling rond de afstudeerprojecten uit de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent (KASK) en de Sint-Lucas Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, campus Beeldende Kunst in Gent. Rom Bohez (curator S.M.A.K.) en Sofie Van Loo (onafhankelijk curator) maakten dit jaar de selectie uit de eindejaarspresentaties.

Met Severine Baert, Liesje Blancke, Roderik Bösensell, Bieke Criel, Valentijn Goethals & Tim Bryon, Wiet Lengeler, Jeroen Mylle, Joke Raes, Meggy Rustamova, Peter Van Hecke en Hanne Van Rompaey.

Uitgelicht | ‘Blue lagoon’ van Peter Rogiers

De collectie van S.M.A.K. in woord en beeld

Peter Rogiers toont ons dat figuratieve beeldhouwkunst nog altijd tot een eigentijdse en vernieuwende beeldtaal kan leiden. Zijn hybride sculpturen hebben hun wortels in de underground cultuur, B-films, strips en cult comics, en ogen ironisch en speels. Rogiers’ beelden trachten in hun overhellende, verwrongen en levendige pose beweging vast te leggen. De palmboom en beweeglijke palmbladeren keren als exotische pointes in zijn werk terug. De vijf meter hoge, bronzen palmboom die in 2005 een plaats kreeg op de Grote Markt van Dendermonde verdeelt de stad nog steeds in twee kampen. De kritiek luidt dat het werk niet ‘typisch’ Dendermonds is en er geen maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Rogiers’ beelden confronteren ons via kritische weerhaken met de realiteit van de ons omringende banaliteit, maar prikkelen dankzij hun avontuurlijke vorm vooral onze verbeelding.

Blue lagoon (2008) van Peter Rogiers is te zien in de collectiepresentatie Tomorrow Is The Question, in S.M.A.K. tot 26.02.2012