Koen van den Broek | Melrose Ave Balloons

door Bob Vanden Broeck

Maar de kunsten hebben toch altijd verwezen? Wat stoort je daar nu precies aan?
‘Zeker, wij verwijzen altijd. Maar vandaag gebeurt het ofwel zo particulier dat je de verwijzing niet kan kennen, ofwel zo algemeen dat het vaag en inwisselbaar wordt. Neem Crack:Painting, een boek met het werk van Koen van den Broek. Wat doet die? Stoepen schilderen. Niet zomaar stoepen: ze verwijzen naar heel specifieke dingen uit zijn eigen leven, of uit die van zijn Amerikaanse kunst- en kennissenkring.’
Fragment uit rekto:verso nr. 50. Interview met Jean Pierre Rondas door Wouter Hillaert

Kunst die representeert is oninteressant

Je hoort het vaak dat mensen de betekenis in een kunstwerk willen achterhalen die de kunstenaar er in hoogsteigen persoon heeft in gelegd. Het lijkt wel of de kunstenaar zijn ‘boodschap’, ‘emotie’ of ‘wat dan ook’ datgene moet zijn wat de toeschouwer zou moeten lezen. Maar als dat al mogelijk is, waarom zou dat dan de bedoeling zijn? Zou kunst interessant zijn als de betekenis van het werk op voorhand al vastgelegd werd? Continue reading “Koen van den Broek | Melrose Ave Balloons”