Tekenen met licht, een voort-durend onderzoek

Over de tentoonstelling Lichten van Thomas Ruff
Door Martin Desloovere

In een tijd waarin dagelijks miljoenen foto’s worden genomen om ze op Twitter en Facebook en zo meer te gooien, waar ze zelden méér worden dan een hoopje digitale informatie, al vlug weer vergeten, is een tentoonstelling als Lichten, nog tot 24 augustus 2014 in S.M.A.K., een welkome gelegenheid om nog eens stil te staan bij en na te denken over fotografie. De Duitse kunstenaar Thomas Ruff toont hoe boeiend het “tekenen met licht” nog altijd wel kan zijn.

Voor deze coproductie met Kunsthalle Düsseldorf, kozen S.M.A.K.-senior curator Martin Germann en de kunstenaar dus voor de titel Lichten, het meervoud van ‘licht’, vanzelfsprekend, maar tegelijk ook een werkwoord met in het Nederlands – volgens de ‘dikke Van Daele’ – maar liefst 14 verschillende betekenissen: van “licht geven, licht worden of verschaffen” over “minder zwaar maken” en “opheffen” tot “iets wegnemen” (en er bijgevolg de aandacht op vestigen).

Voor deze expo is er gekozen voor werk uit vijf van de tweeëntwintig series die Ruff in zijn vijfendertigjarige carrière sinds 1979 gemaakt heeft. In een doorwrocht essay in de begeleidende catalogus (met overigens prachtige reproducties) biedt Martin Germann de bezoeker-lezer boeiende achtergrond en overpeinzingen bij elk van die series, gekozen omwille van de heel speciale rol die ‘licht’ er telkens in speelt. Ruff zelf vertelde er tijdens een rondleiding ook nog interessante verhalen bij.

Thomas Ruff_installation view S.M.A.K._1

KAMER EN MELKWEG

Zo haalde hij naar aanleiding van de oudste reeks, Interieurs (1979-1983) twee van de ‘dogma’s’ aan waarmee hij geconfronteerd werd tijdens zijn opleiding aan de Kunstakademie Düsseldorf, waar hij onder meer Andreas Gursky als medestudent had en Bernd Becher als docent. Twee van zulke geldende ‘regels’ waren “photography captures reality” en “documentary photography has to be in black and white”. Continue reading “Tekenen met licht, een voort-durend onderzoek”